name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=228" id="ctl00">
Kurumsal Destek Hizmetleri
ISO 14001:2015, öncelikle yasal gereklilikler ve çevresel risklere göre, doğal kaynakların korunması, atıkların kontrolü, değerlendirilmesi, geri dönüşümü, bertarafı ve tüm boyutlar göz önüne alınarak doğanın korunmasına yönelik kurulan ve uygulanan bir yönetim sistemidir.
 
Gelişen teknoloji, sanayileşme ve şehirleşme ile birlikte, atıklar, artıklar ve bunlarla gelen tehlikeler arttıkça doğal kaynaklar da azalmakta, yok olmakta veya kulanılamayacak şekilde kirlenmektedir. Zaman içerisinde bunun farkına varan devletler, oluşturdukları yasalar ve ilgili uygulamalarla gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışmalara başlamışlar ve bu çalışmalar, günümüzde önemini artırarak hız kazanmıştır.
 
Sistemin kurulumunda ve sürdürülmesinde amaç, kuruluşu öncelikle yasal zorunlulukların yerine getirilmesi konusunda yönlendirmek ve teşvik etmenin yanında, uygulanan faaliyetlerden kaynaklanan çevresel risklerin kontrol edilmesi, azaltılması, imkanlar doğrultusunda yok edilmesi ve bu faaliyetlerin değişen yasal gereklilikler ve işletme koşullarına göre geliştirilmesi ve sürekli iyileştirilmesidir.
 
ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sisteminin Kurulması
 
Öncelikle kuruluşun bulunduğu çevre, faaliyet gösterdiği sektör ve özel durumlar da göz önüne alınarak yasal gereklilikler yerine getirilmelidir. Bunun yanında faaliyetler, kullanılan malzemeler, proses sonucu ortaya çıkan atıklar, artık maddeler, çöpler, ambalaj atıkları ve ürünlerle ilgili tehlikeler ve bu tehlikelerin doğa, canlılar ve kaynaklar açısından risk boyutları detaylı şekilde incelenmelidir. Tespit edilen çevresel boyutların minimize edilmesi için gerekli tedbirler, önlemler ve kontrol faaliyetleri belirlenmeli ve yönetim sistemi yaklaşımıyla uygulanmalıdır. Bu uygulamalar sırasında, arıtma, geri kazanım, depolama, sevkıyat ve bertaraf gibi konularda projelendirme ve yatırıma da gerek duyulabilir.
 
Tüm bunlar profesyonel proje yönetimi yaklaşımı ile kuruluşa yasal gereklilikler ve prosesler açısından fayda sağlayacak şekilde planlanmalı ve gerçekleştirilmelidir. 
 
 
 
ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİ için tıklayınız.
 
 
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=228" id="ctl00">
name="ctl00" method="post" action="Default.aspx?SayfaId=228" id="ctl00">
Web Sitesi Tasarımı ve Yönetim Paneli